พรหมจรรย์

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2547

 

พรหมจรรย์อย่างต่ำ ทำให้ได้เป็นกษัตริย์

พรหมจรรย์อย่างกลาง ทำให้ได้เป็นเทวดา

พรหมจรรย์อย่างสูง ทำให้บริสุทธิสิ้นเชิง

 

อาทิตตชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๑๒๑๕

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร