ผู้มีเทวธรรม

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2547

 
 
 
 
ผู้ประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะ
มั่นคงอยู่ในธรรมที่ขาวสะอาด
ท่านเรียกว่า ผู้สงบ ผู้เป็นสัตบุรุษ
ผู้มีเทวธรรม

 

 

เทวธัมมชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๖

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร