ทางแห่งความสุข

วันที่ 26 พย. พ.ศ.2549

 

 

ทางแห่งความสุข

พึงเป็นคนไม่เบียดเบียน(ผู้อื่น) และกล่าวคำสัตย์อย่างนี้

ละไปจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก

 

ขุ. ชา. มหา. /๓๓๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร