ปัญญา

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2547

 

 

ผู้มีปัญญา ประเสริฐกว่าคนโง่

ถึงจะมียศศักดิ์ จะประเสริฐอะไร

 

 

สิริมันทชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๒๐๓๖