ธรรมอันทำให้เป็นคนดี ๒ อย่าง

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2558

 

 

ธรรมอันทำให้เป็นคนดี ๒ อย่าง
 ๑. โสวจัสสตา   ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย
 ๒. กัลยาณมิตตตา  ความเป็นผู้มีมิตรดี

   

 

 

 

  ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๒๗/๒๒๖

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร