ธรรมอันทำให้คนชั่ว ๒ อย่าง

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2558

 

ธรรมอันทำให้คนชั่ว ๒ อย่าง

 

ธรรมอันทำให้คนชั่ว ๒ อย่าง
 ๑. โทวจัสสตา   ความเป็นผู้ว่ายากสอนยาก
 ๒. ปาปมิตตตา   ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว

 

     

ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๒๗/๒๒๖

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร