การวางตน

วันที่ 23 มค. พ.ศ.2546

 

 

ในที่ใด ไม่มีคนรู้จักตน
ทั้งทางชาติกำเนิดหรือทางคุณธรรม
เมื่ออยู่ในหมู่คนที่ไม่รู้จัก ณ ที่นั้น
ก็อย่าได้ถือตัว

 

ทัททรชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๕๑๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร