เนื้อนาบุญ

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2550

 

 

พระอรหันต์ทั้งหลาย อยู่ในที่ใด

คือบ้านก็ตาม ป่าก็ตาม ที่ลุ่มก็ตาม ที่ดอนก็ตาม

ที่นั้นย่อมเป็นภูมิน่ารื่นรมย์

 

 

ขุ. ธ. ๒๕/๒๘