ผู้ไปสู่อบาย

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2550

 

 

คนปรารถนาลามก ไม่ละอาย ไม่เอื้อเฟื้อ เพราะเหตุใด

เขาย่อมสร้างบาปเพราะเหตุนั้น

เขาไปสู่อบาย เพราะเหตุนั้น

 

ขุ. ธ. ๒๕/๒๓