ประพฤติพรหมจรรย์

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2550

 

 

ผู้ตั้งใจประพฤติตนเป็นคนโสด เขารู้กันว่าเป็นบัณฑิต
ส่วนคนโง่ฝักใฝ่ในเมถุน ย่อมเศร้าหมอง

 

ขุ. มหา. ๒๙/๑๘๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร