ภัยใหญ่ของโลก

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2549

 

 

“โลกถูกอวิชชาปิดบังแล้ว

ไม่ปรากฏเพราะความตระหนี่ (และความประมาท)

เรากล่าวความอยากว่า เป็นเครื่องฉาบทาโลก

ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลก”

 

ขุ. จู. ๓๐/๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร