ผลของการขาดปัญญา

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2550

 

คนเขลามียศศักดิ์ ก็เป็นทาสของคนมีปัญญา

เมื่อเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้น คนฉลาดจัดการข้อใดได้แนบเนียน

คนเขลาถึงความงมงายในข้อนั้น

 

ขุ. ชา. วีส. ๒๗/๔๒๘