เหตุแห่งความรุ่งเรือง

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2546

 

 

คนที่ไม่คิดร้ายต่อมิตร
ย่อมโชติช่วงเหมือนกองไฟ
ย่อมรุ่งเรืองเหมือนเทวดา
ทั้งจะไม่ถูกสิริโชคทอดทิ้ง

 

เตมิยชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๐๒๕

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร