ผู้ที่ไม่ควรไว้ใจ

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2546

 

 

อย่าไว้ใจคนที่เคยทำชั่ว
อย่าไว้ใจ คนที่พูดพล่อยๆ
อย่าไว้ใจ คนที่เห็นแก่ตัว
อย่าไว้ใจ คนที่สงบนิ่งเกินไป

 

กุก?กุฏชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๕๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร