คนอกตัญญู

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2547

 
 
 
สำหรับคนอกตัญญู
ซึ่งคอยจ้องแต่จะหาช่องทางอยู่เป็นนิจ
ถึงจะมีคนให้สมบัติหมดทั้งแผ่นดิน
ก็ทำให้เขายินดีพอใจไม่ได้เลย

 

สีลวนาคชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๗๒

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร