สัจธรรม

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2547

 

คนไม่ดี ย่อมตกนรก

คนดี ย่อมขึ้นสวรรค์

 

เวสสันดรชาดก ขุ . ชา . ๒๘ / ๓๐๐๘

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร