ผู้ควรแก่ผ้าย้อมน้ำฝาด

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2546

 

ผู้ที่คลี่คลายกิเลสดังน้ำฝาดได้แล้ว
ดำรงมั่นอยู่ในศีลด้วยดี
ประกอบด้วยความข่มใจและความซื่อสัตย์
ผู้นั้นแล จึงสมควรแก่ผ้าย้อมน้ำฟาด

 

กาสาวชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๙๒

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร