ผู้มีปัญญา

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2546

 

ในหมู่มนุษย์นั้นไซร้
ถึงจะเป็นเด็ก ถ้ามีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่ได้
แต่ถึงร่างจะใหญ่โต
ทว่าโง่เขลา ก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้

 

เกฬิสีลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๕๔