ผู้อยู่เป็นสุข

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2546

 

ผู้ที่ไม่ต้องให้ใครดูแล
และผู้ที่ไม่ต้องดูแลใคร
ย่อมอยู่เป็นสุข
ไม่มีเยื่อใยในกามทั้งป
วง

สุขวิหาริชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร