คนเขลา1

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2546

 

 

เพราะว่ามัวแต่คาดหวังถึงสิ่งที่ไม่มีมา
เพราะมัวแต่เศร้าสร้อยถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
พวกเขาเขลาจึงซีดเฉาลงเรื่อยๆ
เหมือนต้นอ้อสดที่ถูกตัดโยนไว้กลางแดด

 

เตมิยชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๐๙๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร