พิษแห่งกาม

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2549

 

 

กามทั้งหลายเป็นของเผ็ดร้อน

เหมือนงูพิษ เป็นที่คนโง่หมกมุ่น

เขาต้องแออัดทุกข์ยากอยู่ในนรกตลอดกาลนาน

 

ขุ. เถรี. ๒๖/๔๙๙