ยอดภรรยา

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2546

 

 

 

หญิงใด เมื่อสามีจนลง ก็ยอมจนด้วย
เมื่อสามีมั่งคั่ง ก็มั่งคั่งมีเกียรติไปด้วย
หญิงนั้นนับเป็นยอดภรรยาของชาย
เมื่อมีเงิน ก็มีหญิงมาเชยชมแล

 

สุจจชชาดกา ขุ.ชา. ๒๗/๕๘๑

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร