ภาวะของหญิง

วันที่ 10 เมย. พ.ศ.2546

 

 

 

ภาวะของหญิง ยากที่จะรู้ได้
เหมือนทางไปของปลาในน้ำฉะนั้น

 

ทุราชานชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๖๔

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร