ธรรมอันทำให้สะอาด ๒ อย่าง

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2558

 

ธรรมอันทำให้สะอาด ๒ อย่าง

 

ธรรมอันทำให้สะอาด ๒ อย่าง
 ๑. อวิหิงสา    ความไม่เบียดเบียนคือมีความเอ็นดูในหมู่สัตว์ทั่วไป
 ๒. โสเจยยะ   ความสะอาดคือสะอาดกายวาจาใจ

 

 

    ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๒๗/๒๒๖

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร