ธรรมอันทำให้น่ารัก ๒ อย่าง

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2558

 

ธรรมอันทำให้น่ารัก ๒ อย่าง

 

ธรรมอันทำให้น่ารัก ๒ อย่าง.
 ๑. สาขัลยะ    ความเป็นผู้กล่าววาจาอ่อนหวาน
 ๒. ปฏิสันถาร   รู้จักต้อนรับแขก

   

 

  ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๒๗/๒๒๖
    องฺ. ทุก.  ๒๐/๔๐๙/๑๑๘

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร