พระในบ้าน

วันที่ 03 กย. พ.ศ.2547

 

พ่อแม่ผู้อนุเคราะห์เลี้ยงดูลูก
ท่านกล่าวว่า เป็นพรหม
เป็นพระอาจารย์คนแรก
เป็นอรหันต์ ของลูกๆ


 

โสณนันทชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๔๙๘

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร