ความมัวเมา

วันที่ 14 กย. พ.ศ.2547

 

จากความมัวเมา ก็เกิดจากความประมาท
จากความประมาท ก็เกิดความเสื่อม
จากความเสื่อม ก็เกิดโทษไปทั่ว
ดังนั้น จงอย่ามัวเมา


ภัณฑุติณฑุกชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๙๓๗