นักบริหาร

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2546

 

 

นักบริหาร ควรรู้เรื่องรายรับรายจ่ายด้วยตัวเอง
ควรรู้กิจการที่ทำเสร็จแล้วหรือยังไม่ได้ทำ
ควรตำหนิคนที่ควรตำหนิ
ควรยกย่องคนที่ควรยกย่อง

 

เตสกุณชาดก ขุ.ชา. ๒๙๙๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร