ธรรมของคนดี

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2547

 

 

แท้จริง เพื่อนย่อมสละชีวิตเพื่อเพื่อนได้

นี่เป็นธรรมของเหล่าคนดี


 

มหาอุกกุสชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๙๗๘

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร