พึงกำจัดความตระหนี่

วันที่ 15 กย. พ.ศ.2547

 

 

คนตระหนี่ กลัวจน จึงให้ทานไม่ได้
ความตระหนี่นั้นจึงเป็นภัยสำหรับคนที่ไม่ให้
ดังนั้น พึงกำจัดความตระหนี่ถี่เหนียว ครอบงำมลทินใจเสีย
แล้วให้ทานกันเถิด เพราะว่าในภพชาติหน้า
บุญเท่านั้น ที่จะเป็นที่พึ่งพาของสัตว์โลกทั้งหลายได้


 

พิลารโกสิยชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๗๕,๑๔๗๖