ผู้เป็นที่รักของสามี

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2546

 

 

สตรีใด ถึงจะเป็นคนเข็ญใจไร้เครื่องประดับ
มีแค่เสื่อผืนหมอนใบ
แต่เป็นที่รักของสามี
สตรีนั่นย่อมจะดีกว่าสตรีที่เพียบพร้อมทุกสิ่ง
แต่ไม่เป็นที่รักของสามี

 

สัมพุลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๗๓๓