ความรัก

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2546

 

 

ความรักนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุ ๒ ประการ
คือ เคยอยู่กินกันมาแต่ชาติก่อน ๑
ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชาตินี้ ๑
เหมือนดอกบัวเกิดได้ เพราะอาศัยน้ำกับเปือกตม

 

สาเกตชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๒๔

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร