ผู้งดงามในธรรม

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2548

 

ผู้งดงามในธรรม

 

“ ผู้ไม่คดโกง ไม่พูดเพ้อเจ้อ มีปรีชา
ไม่หยิ่ง มีใจมั่นคงนั้นแล
ย่อมงดงามในธรรม
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว ”


 

ขุ. มหา. ๒๙/๑๕๑