ผลแห่งการกระทำ

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2548

 

ผลแห่งการกระทำ

 

“ บุคคลเป็นคนเลวเพราะชาติก็หาไม่

เป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติก็หาไม่

( แต่) เป็นคนเลวเพราะการกระทำ

เป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทำ ”


 

ขุ. สุ. ๒๕/๓๕๒

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร