สงเคราะห์ญาติ

วันที่ 10 มค. พ.ศ.2548

 

สงเคราะห์ญาติ

 

“ ผู้มีปรีชาได้โภคะแล้ว ย่อมสงเคราะห์หมู่ญาติ

เพราะการสงเคราะห์นั้น เขาย่อมได้เกียรติ

ละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์”


 

 

ขุ. ชา. ฉกฺก. ๒๗/๒๐๕

 

 

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร