หลีกไม่พ้น

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2547

 

 

ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ทั้งคนโง่และคนฉลาด
ทั้งคนรวยและคนจน
ล้วนบ่ายหน้าไปหามฤตยูทั้งนั้น

 

ทสรถชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๑๖๑๔

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร