การบริจาคทาน

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2547

 

 

โลกนี้ถูกไฟชราและมรณะเผาผลาญอยู่
เหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้
พึงรีบขนสมบัติออกเสียด้วยการบริจาคทาน
สมบัติที่บริจาคแล้วชื่อว่าขนออกไปดีแล้ว

 

 

อาทิตตชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๑๒๑๐

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร