ทานที่มีอานิสงส์มาก

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2547

 

 

การเลือกให้ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ
ทานที่ให้พระทักขิไณยบุคคลในโลกนี้
ย่อมมีผลอานิสงส์มหาศาล
เหมือนพันธ์พืชที่หว่านลงในนาดีย่อมมีผลมาก

 

 

อาทิตตชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๑๒๑๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร