ผู้มีปัญญา

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2547

 

 

ผู้มีปัญญา มีความพินิจรอบคอบ
ย่อมตั้งตัวได้ด้วยต้นทุนแม้เพียงเล็กน้อย
เหมือนก่อไฟกองน้อยให้เป็นกองใหญ่ได้

 

 

จุลลกเสฏฐิชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๔