ผู้เก็บโทษด้วยปาก

วันที่ 08 ธค. พ.ศ.2547

 

ผู้เก็บโทษด้วยปาก

 

ผู้ใดสรรเสริญคนควรติ

หรือติคนที่ควรสรรเสริญ

ผู้นั้นย่อมเก็บโทษด้วยปาก

เขาไม่ได้สุขเพราะโทษนั้น

 

องฺ จตุกฺกฺ ๒๑/๔

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร