บัณฑิต

วันที่ 06 ธค. พ.ศ.2547

 

 

บุรุษจะเป็นบัณฑิตในที่ทั้งปวงก็หาไม่

แม้สตรีก็เป็นบัณฑิตมีปัญญาเฉียบแหลมในที่นั้นๆ ได้เหมือนกัน

 

 

ขุ. ชา. อฏฺฐก. ๒๗/๒๔๑

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร