โทษของความยึดมั่น

วันที่ 04 ธค. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ติดในสิ่งที่ยึดถือว่าของเรา

ย่อมละความโศกเศร้า ความรำพัน และความตระหนี่ไม่ได้

เพราะฉะนั้น มุนีทั้งหลายผู้เห็นความปลอดภัย จึงละความยึดถือไปได้

 

ขุ.มหา. ๒๙/๑๕๔

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร