ชื่อว่าคนเลว

วันที่ 03 ธค. พ.ศ.2547

 

 

คนใด ถูกอ้างเป็นพยาน เบิกความเท็จ

เพราะตนก็ดี เพราะผู้อื่นก็ดี เพราะทรัพย์ก็ดี

พึงรู้ว่าผู้นั้นเป็นคนเลว

 

ขุ. สุ. ๒๕/๓๕๐

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร