เครื่องผูก

วันที่ 02 ธค. พ.ศ.2547

 

 

คนเขลาย่อมกล่าวเรื่องใด ไม่ถูกผูกก็ติดในเรื่องนั้น

คนฉลาดย่อมกล่าวเรื่องใด แม้ถูกผูกก็หลุดในเรื่องนั้น

 

ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๙

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร