ผู้นำพาไป

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2546

 

 

เมื่อฝูงโคว่ายแม่น้ำอยู่
ถ้าโคจ่าฝูงว่ายคดเคี้ยว
โคทั้งหมดก็จะว่ายเคี้ยวตามไปด้วย
ในเมื่อผู้นำพาไปคดเคี้ยวอย่างนั้น

 

ราโชวาทชาดก ขุ.ชา. ๖๓๔

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร