การเศร้าโศกถึงตัวเอง

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2546

 

 

ถ้าเศร้าโศกถึงที่ตายไปแล้ว
ซึ่งไม่มีตัวตนให้เห็นได้
ก็ชอบที่จะเศร้าโศกถึงตัวเอง
ซึ่งตกอยู่ในอำนาจของมัจจุราชอยู่ทุกเมื่อด้วย

 

อนนุโสจิยชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๖๑๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร