สิ่งที่ไม่เป็นเวร

วันที่ 10 มีค. พ.ศ.2546

 

 

เมื่ออารยชนทำชั่ว อารยชนย่อมห้ามกันไว้ด้วยการลงโทษ
การลงโทษนั้นถือว่าเป็นการสั่งสอน
ทั้งไม่เป็นเวร
ข้อนี้ เหล่าบัณฑิตรู้กันดี

 

ติลมุฏฐิชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร