ผลดี-ผลร้าย

วันที่ 05 กย. พ.ศ.2547

 

 

เหตุอย่างเดียวกันอาจเป็นผลดีสำหรับคนหนึ่ง
แต่เป็นผลร้ายสำหรับอีกคนหนึ่ง
ดังนั้น เหตุต่างๆ ใช่ว่าจะเป็นผลดีไปเสียทั้งหมด
และก็ใช่ว่าจะเป็นผลร้ายไปเสีย


 

อสิลักขณชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๒๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร