ผู้บริสุทธิ์

วันที่ 21 เมย. พ.ศ.2546

 

 

ถ้าใจของท่านไม่โน้มเอียงไป ในการทำบาปกรรม
บาปก็จะไม่แปดเปื้อนท่าน
ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์
ไม่ขวนขวายที่จะทำบาป

 

ติตติรชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๕๗๕

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร