อสัตบุรุษ

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2548

 

 

สัตบุรุษย่อมปรากฏได้ในที่ไกล เหมือนภูเขาหิมพานต์

อสัตบุรุษถึงนั่งอยู่ในที่นี้ก็ไม่ปรากฏ เหมือนลูกศรที่ยิงไปกลางคืน


 

ขุ. ธ. ๒๕/๕๕

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร